Mortal Kombat: Armageddon

Cut-Out Renders

Choose Your Fighter

Baraka

Blaze

Dairou

Drahmin

Ermac

Fujin

Goro

Havik

Jarek

Kai

Kobra

Kintaro

Li Mei

Liu Kang

Moloch

Nitara

Onaga

Quan Chi

Raiden

Rain

Reiko

Sareena

Scorpion

Sektor

Shang Tsung

Shao Kahn

Shinnok

Smoke

Sub-Zero

Taven


Go Back